Fotogrametrik halihazır harita

Birçok mühendislik çalışmasının zeminini teşkil eden, halihazır haritaların üretiminde yersel yöntemler veya fotogrametri, LİDAR gibi uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır. Yersel yöntemlerde GPS destekli çalışmalar yaygın olarak kullanılmakla birlikte klasik yöntemler de geçerliliğini korumaktadır. Firmamız, farklı hassasiyet ve veri beklentilerinin belirlediği ihtiyaçlar çerçevesinde modern cihazlarla yersel çalışmaları yürütmektedir. Yersel yöntemler değişik ağırlıklarla uzaktan algılama yöntemlerinin de ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. GPS teknolojilerinin gelişip yaygınlaşmasıyla Fotogrametriye GPS (Global Positioning System)'in entegre edilmesiyle, doğruluk ve hız açısından kayda değer avantajlar sağlanmıştır. Uydu görüntüleri ile Fotogrametrik yöntem kullanılarak farklı konum doğruluklarında harita yapımı mümkün hale gelmiştir. İnsansız hava araçları da firmamız tarafından fotogrametride taşıyıcı platform olarak kullanılabilmektedir. Son yıllarda Dünya çapında geçerlilik kazanan LİDAR yöntemi de halihazır harita yöntemlerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye’de öncü niteliği kazandıracak şekilde LİDAR uçuş ve veri işleme adımlarının tamamının firmamız bünyesinde, uzman personelimiz tarafından yapılabilmektedir.