Sayısal Arazi Modeli

Harita jeoloji, mimarlık, tıp, inşaat gibi bir çok alanda kullanılan sayısal arazi modelleri; yer yüzeyinin X, Y, Z koordinatları bilinen çok sayıda özel nokta ile istatiksel olarak ve sürekli bir formda, bilgisayarda temsilidir. Yani genel olarak bir sayısal arazi modelini tanımlayacak olursak arazi üzerindeki değişik türdeki dataların mekansal dağılımını gösteren örneklenmiş data noktalarının sıralanmış bir kümesidir.
Bir sayısal arazi modelleme için öncelikle fizibite çalışmaları yapılır. Yani ön hazırlık çalışmaları. Daha sonra SAM için bir planlama ortaya konulur ve Tasarım işlemine başlanır fakat öncelikle Veri kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu veriler arazi ölçümlerinden uydu ve fotogrametrik verilerde elde edilerek oluşturulur. Bu veri kaynakları ile ham veri oluşturulur. Ham verinin doğruluğu üzerinde çalışmalar yapılır. Buna validasyon denir. Sonra ham veriler sınıflandırılarak amaca hizmet edecek veriler ayrılır ve bir sayısal arazi modeli yüzeyi oluşturulur ve tekrar yapılan validasyon işlemlerinden sonra ortaya bir SAM ürünü çıkar. Bu ürün kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra Kullanıcıya ulaştırılır.,
Sayısal arazi modelleri; harita ve görsel projelerde planlama ve tasarım amaçlı, 3 boyutlu animasyon arazi düzenleme ve şehir planlamada, hidrolik simülasyonların analizinde, arazi üzerindeki objeler arasında görülebilirdik analizinde, hacim hesaplamada, jeomorfolojik ve toprak erozyonu engellemesinde, uzaktan algılamanın yorumlanması ve görüntülenmesinde, değişik tipten coğrafi analizlerde ve değerlendirmelerde kullanılabilir.