Aydınlatma Haritaları

Aydınlatma analizi ile az ve aşırı aydınlatılmış cadde ve sokakların tespiti yapılır. Bu yöntemin en önemli özelliği yüzey dokusundan bağımsız olarak tüm bölgeleri kapsamasıdır. Böylece, enerji tasarrufu için temel oluşturacak haritaların üretilmesi sağlanır. Avrupa Birliği uyum kriterlerinin bir parçası olarak, enerji tasarrufu sağlamak ve sokakların aynı sevide aydınlanması için gerekli analizler ve uygulamalar bu yöntemle yapılabilir. Mevcut yol ağı her bir aydınlatma birimi ile otomatik olarak ilişkilendirilir. Enerji verimliliği ve binaların ısı emisyonu hakkında bilgi elde etmek için, uçuşlar bir termal kamera yardımı ile gerçekleştirilir.